Η Φιλίτσα Τσιάμα ανέλαβε από 3/1/2011 καθήκοντα Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία Carglass® Ελλάδας, μετακινούμενη από τη θέση της Υπεύθυνης Επιλογής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Sanofi-Aventis, θέση που κατείχε από τον Ιούνιο του 2005 και για πέντε έτη.

Η Φ. Τσιάμα έχει συνολικά πάνω από 14 χρόνια εμπειρίας στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και έχει εργασθεί στην Bristol-Myers Squibb ως βοηθός διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού, στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας των φύλων (ΚΕΘΙ) ως εμπειρογνώμονας αγοράς εργασίας αλλά και στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) ως στέλεχος ανάπτυξης και εκπαίδευσης επαγγελματιών.

Είναι κάτοχος πτυχίου στην Κοινωνιολογία από το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδας (Deree College) και μεταπτυχιακού στη Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού από το ALBA Graduate Business School.