Οι εργαζόμενοι που θα πηγαίνουν και θα γυρνούν από τη δουλειά τους με ποδήλατο θα λαμβάνουν μπόνους 25 λεπτά (του ευρώ) ανά χιλιόμετρο. Αυτό προβλέπει το πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε να εφαρμόζει η Γαλλία με εξάμηνη διάρκεια.

Το συγκεκριμένο σχέδιο, που προστίθεται σε ανάλογες πρωτοβουλίες και άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, εντάσσεται σε μια προσπάθεια βελτίωσης της δημόσιας υγείας, μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και της κατανάλωσης καυσίμων. Πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένων της Ολλανδίας, της Δανίας, της Γερμανίας, του Βελγίου και της Βρετανίας έχουν θέσει σε εφαρμογή προγράμματα για τη χρήση ποδηλάτου για τις μετακινήσεις των εργαζομένων, με διαφορετικά είδη κινήτρων: φορολογικές ελαφρύνσεις, χρηματική αποζημίωση ανά χιλιόμετρο ή οικονομικά βοηθήματα για την αγορά ποδηλάτων.

Στη Γαλλία, περίπου 20 εταιρείες και θεσμοί, που απασχολούν συνολικά 10.000 εργαζόμενους, έχουν συμφωνήσει να πληρώνουν το προσωπικό τους 25 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο μετακίνησης με ποδήλατο, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γαλλικό υπουργείο Μεταφορών. Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Φρεντερίκ Κουβιγέ ανέφερε ότι αν τα αποτελέσματα της δοκιμής είναι ενθαρρυντικά, θα εφαρμοστεί ένα δεύτερο στάδιο του πειράματος, σε μεγαλύτερη κλίμακα. Το υπουργείο Μεταφορών ελπίζει ότι τα κίνητρα για τη μετακίνηση με ποδήλατο προς και από τους χώρους εργασίας θα ενισχύσει τη χρήση ποδηλάτου για μετακίνηση κατά 50% – από το 2,4% που είναι σήμερα – επί του συνόλου αυτών που μετακινούνται από το σπίτι στη δουλειά, διανύοντας περίπου 800 εκατομμύρια χιλιόμετρα, με μέση απόσταση τα 3,5 χιλιόμετρα ανά μετακίνηση.