Ο Καθηγητής Γεώργιος Χιώτης, Πρύτανης του IST College, εξηγεί στο HR PROFESSIONAL πώς, μέσα από την αξιοποίηση της μακρόχρονης συνεργασίας τους με το University of Hertfordshire, προωθείται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση που συνδέεται με την αγορά εργασίας.

HR Professional: Ποιος είναι ο ρόλος του IST στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, κυρίως, της μεταπτυχιακής;

Γεώργιος Χιώτης: Το IST College συνεργάζεται από το 1992 με το University of Hertfordshire το οποίο ανήκει στη νέα γενιά «Business Facing» Πανεπιστημίων με προγράμματα που εξασφαλίζουν τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, τα προγράμματα σπουδών του ελέγχονται και αξιολογούνται κάθε 4 ή 5 χρόνια, οπότε και αποφασίζεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού τους ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Επιπρόσθετα, το IST College δίνει έμφαση στην ποιότητα του διδακτικού του προσωπικού και των προσφερομένων υπηρεσιών και μαθημάτων. Γι’ αυτό το λόγο έχει υιοθετήσει τη συνεχή αξιολόγηση όλων αυτών των παραγόντων, τόσο από τους ίδιους τους φοιτητές όσο και από εξωτερικούς εξεταστές, αλλά και από τους ακαδημαϊκούς και διοικητικούς συνεργάτες του University of Hertfordshire.

Ειδικότερα για τη Μεταπτυχιακή εκπαίδευση, παρέχουμε 17 προγράμματα σπουδών και στους τρεις τομείς δραστηριοποίησης του IST College, Οικονομικές & Επιχειρησιακές Επιστήμες, Επιστήμη Υπολογιστών-Πληροφορικής και Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Επιστήμες Υγείας. Έχοντας ως κύριο μέλημα τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, έχουμε επιτύχει να προσφέρουμε ακαδημαϊκά προγράμματα που συνδυάζουν τη θεωρία με τη διεθνή μεθοδολογία και πρακτική αλλά και ταυτόχρονα απαντούν και είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της Ελληνικής πραγματικότητας και αγοράς εργασίας.

Τα προγράμματα αυτά εφοδιάζουν τους αποφοίτους μας με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στις ανάγκες του κλάδου δραστηριοποίησής τους.

HR Professional: Πόσο έχει διαφοροποιηθεί το ενδιαφέρον για τα μεταπτυχιακά προγράμματα δεδομένης της χρονικής συγκυρίας; Θεωρείτε ότι τα στελέχη επιδιώκουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικά προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες που δημιουργεί η κρίση;

Γεώργιος Χιώτης: Το ενδιαφέρον για μεταπτυχιακά προγράμματα έχει αναμφίβολα επηρεασθεί από την οικονομική κρίση. Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι των Ελληνικών οικογενειών έχουν δυσκολέψει την παρελθούσα τάση για αυξημένες μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ ταυτόχρονα έχουν οδηγήσει τους νέους σε προσεκτικότερη επιλογή προγραμμάτων, συνδυάζοντας καταλληλότητα, ποιότητα και κόστος σπουδών.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα που κρίνονται χρήσιμα σε αμφότερες τις φάσεις ανάπτυξης και κρίσης της οικονομικής διαδικασίας, ενσωματώνουν νέες τεχνικές, προάγουν την καινοτομία, έχουν ευρεία διεπιστημονική εφαρμογή ή αξιοποιούν συγκριτικά τομεακά πλεονεκτήματα της Ελληνικής / Διεθνούς Οικονομίας.

Τα προσφερόμενα από το IST College μεταπτυχιακά προγράμματα διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και επί πλέον προσφέρονται κατά τρόπο που επιτρέπει και στους εργαζόμενους να τα παρακολουθούν άνετα, χωρίς οικογενειακές ή άλλες στερήσεις και με μικρότερο κόστος εκείνου που θα επιβαρύνονταν για αντίστοιχο πρόγραμμα πανεπιστημίου του εξωτερικού.

HR Professional: Πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και δια βίου κατάρτιση των επαγγελματιών; Ποιος ο ρόλος του Επιχειρησιακού Πανεπιστημίου που το IST College προωθεί ως το νέο μοντέλο πανεπιστημιακών σπουδών;

Γεώργιος Χιώτης: Η εκπαίδευση σε συνδυασμό με τη Δία Βίου Κατάρτιση δίνει στους νέους το πλεονέκτημα της γνώσης, καθώς και των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζονται για να είναι κανείς επιτυχημένος και ανταγωνιστικός επαγγελματίας. Για αυτό το λόγο, το IST College εκτός από τα ακαδημαϊκά προγράμματα, παρέχει και προγράμματα στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης, έχοντας πάντα ως γνώμονα τις ανάγκες στην αγορά εργασίας, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των γνώσεων των ενδιαφερομένων επαγγελματιών.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι συνθήκες απαιτούν την ανάπτυξη στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και με τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης διεθνώς και με την παραγωγική δραστηριότητα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να υιοθετήσουν μία νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία, με θεμέλιο τη σύγχρονη γνώση και τη συνεχή επιμόρφωση καλλιεργώντας το επιχειρηματικό πνεύμα και ανοίγοντας νέους ορίζοντες.

Η επιχειρηματική κοινότητα απαιτεί από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα εκπαίδευση που θα προσφέρει στους νέους γνώση και δεξιότητες που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ενδυνάμωση των εφοδίων τους, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας.

Το IST College, αξιοποιώντας από τη μακρόχρονη συνεργασία με το University of Hertfordshire, την πολύτιμη εμπειρία από τη λειτουργία του και τη διάκρισή του το 2010, ως το πρώτο Επιχειρησιακό Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας, εφαρμόζει, κατ’ αναλογία, αλλά μοναδικά για τα Ελληνικά Κολλέγια, αυτό το νέο μοντέλο πανεπιστημιακών σπουδών που εξασφαλίζει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την προαγωγή της επιχειρηματικότητας.