Οι βρετανοί εργαζόμενοι που ανήκουν στη γενιά των millennials παρακινούνται και ανταποκρίνονται περισσότερο θετικά σε ηγέτες που τους ενισχύουν το engagement και τους εμπνέουν, σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του HR Magazine.

Πιο συγκεκριμένα, η  Freshminds πραγματοποίησε σχετική έρευνα σύμφωνα με την οποία το 40,2% δήλωσε ότι οι transformational ηγέτες δημιουργούν μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στα στελέχη τους επιτυγχάνοντας υψηλότερα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Στη σειρά προτίμησης, ακολούθησαν οι δημοκρατικοί ηγέτες, οι οποίοι ενθαρρύνουν την ανοιχτή επικοινωνία και τη συμμετοχή των εργαζομένων με 36,5%, ενώ μόλις 1 στους 10 συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφερε ότι η ύπαρξη ενός πιο αυταρχικού στυλ ηγεσίας μπορεί να παρακινήσει τους εργαζόμενους σε έναν οργανισμό.

Ο James Callander, Διευθύνων Σύμβουλος της Freshminds ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα ευρήματα που προέκυψαν αναδεικνύουν την ανάγκη οι σημερινοί ηγέτες να υιοθετήσουν transformational στυλ ηγεσίας, ειδικά αναφορικά με τη διαχείριση και την παρακίνηση της Γενιάς Y». Οι οργανισμοί, σύμφωνα με τον ίδιο, αναζητούν όλο και πιο έντονα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα τους κάνει να ξεχωρίσουν, όχι μόνο στην αγορά που δραστηριοποιούνται αλλά και σε επίπεδο προσέλκυσης ταλέντων. Για να το επιτύχουν αυτό καλούνται να χτίζουν επιτυχημένες ομάδες, να επιβραβεύουν και να γιορτάζουν τις «νίκες» καθώς και να εντοπίζουν -εκπαιδεύοντάς στη συνέχεια-, τα στελέχη εκείνα που διαθέτουν το μεγαλύτερο potential στο εσωτερικό τους.