Η Global Sustain διοργανώνει για δεύτερη φορά το «Πανόραμα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ομιλητές από μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη χώρα, αποκαλύπτοντας βέλτιστες πρακτικές και νέες τάσεις στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ανάμεσα στα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: Nέες τάσεις στην επαλήθευση των GRI Standards, αναπτυξιακά προγράμματα σε τοπικό επίπεδο – βιώσιμες πόλεις, εξελίξεις στην εταιρική υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξη, βέλτιστες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, υγεία, ασφάλεια και ευεξία εργαζομένων, υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα κ.ά.

Το «Πανόραμα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης» απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την εταιρική υπευθυνότητα και αειφορία, όπως sustainability/CSR managers, HR managers, marketing managers, περιβαλλοντολόγους, environmental risk managers, quality assurance specialists, επενδυτές, στελέχη MKO, φοιτητές κ.ά.