Η Google επιδιώκει να βελτιώσει τα επίπεδα διακράτησης των εργαζομένων της μέσω της χρήσης μαθηματικής φόρμουλας, που υπολογίζει τις πιθανότητες αποχωρήσεων του προσωπικού.

Ο αλγόριθμος λαμβάνει στοιχεία από το μισθολογικό ιστορικό του εργατικού δυναμικού, τις προαγωγές που έχει λάβει και από τις αξιολογήσεις των 20.000 εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, έτσι η εταιρεία δεν είναι ακόμα έτοιμη να μοιραστεί με το κοινό περισσότερες πληροφορίες.

Η Google δε σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη φόρμουλα, ώστε να αποτρέψει όσους νιώθουν την ανάγκη να αποχωρήσουν αλλά επιδιώκει να εντοπίσει ποιοι υπάλληλοι νιώθουν δυσαρεστημένοι. Κατά αυτό τον τρόπο η εκπαίδευση και η αναγνώριση των προσπαθειών θα υλοποιούνται πιο στρατηγικά.

Πηγή: HR Magazine