Η Γευσήνους, στο πλαίσιο των πρακτικών της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη διαρκή της δέσμευση για συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του ανθρώπινου δυναμικού της όσο και της κοινωνίας γενικότερα, αγκαλιάζει το Εθνικό Εγχείρημα των Green Angels, συμμετέχοντας ενεργά στη συντονισμένη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Ελλάδας και δηλώνοντας το ενδιαφέρον της όχι μόνο για την ανάπτυξή της, αλλά και για τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό της.

Η Γευσήνους είναι η μεγαλύτερη εταιρεία συστηματικής εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες της ΝΑ Ευρώπης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, οι Green Angels και η Γευσήνους θα υλοποιήσουν πράσινα έργα και δράσεις και θα προβούν σε πρωτοβουλίες για την ενημέρωση της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών, περί της κλιματικής αλλαγής.