Παρόλο που το κρύο και οι γρίπες αποτελούν τους κυρίαρχους λόγους απουσίας από την εργασία, και η οικονομική κρίση, με ότι αυτή συνεπάγεται για τους εργαζόμενους, μπορεί να συμπεριληφθεί σε έναν από αυτούς.

Στην ετήσια έρευνα του CareerBuilder για τις απουσίες από την εργασία, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το ένα τρίτο (32%) των εργαζομένων έκανε «κοπάνα» από το γραφείο επικαλούμενο ασθένεια (ενώ ήταν καλά), τουλάχιστον μία φορά φέτος. Το 28% των εργοδοτών πιστεύει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι απουσιάζουν με ψευδείς δικαιολογίες, για λόγους που σχετίζονται με το αυξημένο άγχος και την εξάντλησης που προκαλείται από την κρίση. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 4.700 εργαζόμενοι και 3.100 εργοδότες και πραγματοποιήθηκε online στις ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι (20/8-9/9).

Αν και η πλειοψηφία των εργοδοτών συνήθως δεν αμφισβητεί το λόγο απουσίας, το 29% έχει ελέγξει τον εργαζόμενο που επικαλέστηκε αρρώστια ενώ 15% δήλωσαν ότι έχουν απολύσει εργαζόμενο που απουσίαζε χωρίς δικαιολογημένο λόγο. Από το 29% των εργοδοτών που έλεγξε τους λόγους απουσίας, το 70% δήλωσε ότι απαίτησε από τον υπάλληλο να επιδείξει βεβαίωση γιατρού. 52% κάλεσαν τον εργαζόμενο στο σπίτι, 18% έβαλε κάποιον άλλο εργαζόμενο να καλέσει και 17% πήγε μέχρι το σπίτι του εργαζόμενου!

Περισσότεροι από ένας στους δέκα εργαζόμενους (12%) που απουσίασε από τη δουλειά, επικαλέστηκαν ασθένεια εξαιτίας κάποιου λόγου που συνδεόταν με την εργασία, όπως για να αποφύγουν μία συνάντηση, να κερδίσουν λίγο περισσότερο χρόνο για να εργαστούν πάνω σε ένα Project ή για να αποφύγουν την οργή του προϊσταμένου, ενός συναδέλφου ή κάποιου πελάτη. Άλλοι λόγοι ήταν η επίσκεψη σε γιατρό, η ανάγκη για ξεκούραση και οι οικογενειακές ή προσωπικές υποχρεώσεις. Ένα ποσοστό της τάξης του 32% δήλωσε ότι απλά δεν αισθανόταν ότι μπορούσε να εργαστεί εκείνη τη μέρα.