Η Groupama Ασφαλιστική σχεδίασε και υλοποίησε εντός του 2016, ένα πρόγραμμα εκπαιδεύσεων διοργανώνοντας 36 σεμινάρια, καλύπτοντας εννέα θεματικές ενότητες, τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 2.620 συνεργάτες.

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης των μεθόδων εκπαίδευσης, το 2016 εντάχθηκε και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), με 2 νέα σεμινάρια για την Επαναπιστοποίηση & Επανεκπαίδευση στο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συνεργάτες να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην αίθουσα πραγματοποιήθηκε σε πολλές ημερομηνίες και ομάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και να εξυπηρετηθεί το πλήθος του δικτύου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η Groupama Ασφαλιστική θα συνεχίσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα και το 2017, για το σύνολο των συνεργατών της, με νέες θεματικές ενότητες και πιστοποιημένα σεμινάρια από την Τράπεζα της Ελλάδος.