Δεν είναι μόνο οι γυναίκες στις επιχειρήσεις, ανά τον κόσμο, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην επαγγελματική τους ανέλιξη, αλλά και οι επιχειρηματίες σύμφωνα με μία έρευνα του Center for Women's Leadership του Babson College των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη που διεξήχθη σε 41 χώρες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν και η επιχειρηματικότητα του ασθενούς φύλλου συνεισφέρει σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία, το χάσμα των δύο φύλλων συνεχίζει να ταλαιπωρεί τις γυναίκες.

Μάλιστα, το χάσμα είναι ακόμα μεγαλύτερο στις χώρες με υψηλά εισοδήματα και κυρίως στην Ευρώπη, την Ασία τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Εκεί, οι άνδρες έχουν διπλάσιες πιθανότητες είτε να βρίσκονται στα αρχικά στάδια της δημιουργίας επιχείρησης είτε να είναι καταξιωμένοι επιχειρηματίες, από τις γυναίκες. Μόνο στην Ιαπωνία και στο Περού το ασθενές φύλλο αποδείχτηκε πιο δραστήριο στη δημιουργία επιχειρήσεων τον περασμένο χρόνο.

Στις περιοχές του κόσμου με υψηλά εισοδήματα δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των δύο φύλλων ως προς το ποσοστό βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Στις χώρες με χαμηλά εισοδήματα, από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες έχουν μικρότερες πιθανότητες επιτυχίες από το ισχυρό φύλλο.

Πηγή:www.management-issues.com