Μακρύς παραμένει σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ο δρόμος για την ισότητα των φύλων στον επαγγελματικό στίβο, παρά την αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ ακόμα και αν στις χώρες του ΟΟΣΑ το 40% των γυναικών αποκτά πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι 31% των ανδρών, μόνο το 65% των γυναικών, έναντι 79% των ανδρών, συμμετέχουν στην εργασία.

Μάλιστα, κερδίζουν 16% λιγότερο από τους άνδρες και αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας όταν φθάσουν στην τρίτη ηλικία. Με λίγες εξαιρέσεις, η εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών είναι κάτω από 15% και στα κοινοβούλια ξεπερνά το 35%.

Και αυτό όταν οι γυναίκες αφιερώνουν πάνω από δύο ώρες την ημέρα περισσότερο σε μη αμειβόμενη εργασία από τους άνδρες στις χώρες του ΟΟΣΑ και έως και πέντε ώρες περισσότερο σε άλλες χώρες. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι όπου δεν υπάρχει ισότητα των φύλων στον επαγγελματικό στίβο απαιτούνται πολιτικές παρεμβάσεις.