Η ήσυχη επανάσταση που συντελείται στις πλούσιες χώρες είναι γένους θηλυκού και πραγματοποιείται μέσα στους χώρους εργασίας.

Μέσα στου επόμενους μήνες οι γυναίκες θα ξεπεράσουν το κατώφλι του 50% και θα καταστούν η πλειονότητα του εργατικού δυναμικού στις ΗΠΑ. Οι γυναίκες, άλλωστε, ήδη είναι η πλειονότητα των πτυχιούχων στις χώρες του ΟΟΣΑ και η πλειονότητα των εργαζομένων σε αρκετές πλούσιες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών συνιστά αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή – ωστόσο πριν από τριάντα χρόνια θεωρείτο δεδομένο ότι η εργασία τους ήταν περιορισμένη, χειρωνακτική και προσωρινή καθώς ο τελικός τους προορισμός είχε να κάνει με την οικογένεια. Εκατομμύρια γυναίκες έχουν πλέον μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής τους και εκατομμύρια μυαλά απασχολούνται σε πιο δημιουργικές και παραγωγικές εργασίας.

Ωστόσο, τα επιτεύγματα της γυναικείας προόδου, έχουν δύο ακανθώδη σημεία. Πρώτον, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες των επιχειρήσεων καθώς μόνον το 2% των επικεφαλής στις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες και το 5% στις βρετανικές είναι γυναίκες. Επιπλέον, κατά μέσο όρο οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες. Δεύτερον είναι δυσχερής ο συνδυασμός της εργασίας και της οικογένειας.

Πηγή: Καθημερινή