Σύμφωνα με τη φετινή, δεύτερη έκδοση του Δείκτη της Mastercard «Mastercard Ιndex of Women Entrepreneurs», η γυναικεία επιχειρηματικότητα φαίνεται να ευδοκιμεί περισσότερο στις οικονομίες που έχουν ήδη σημειώσει ανάπτυξη, παρά στις αναπτυσσόμενες.

Αυτό συμβαίνει, κατά κύριο λόγο, διότι οι γυναίκες στις ανεπτυγμένες αγορές έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πόρους και σε μία σειρά άλλων, σημαντικών παραγόντων: κεφάλαια, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ακαδημαϊκά προγράμματα. Παράλληλα, ο Δείκτης της Mastercard υποδηλώνει ότι οι ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι πάντα άμεσα συνδεδεμένες με την οικονομική ανάπτυξη της κάθε αγοράς. Σε αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι γυναίκες στρέφονται στη δημιουργία μιας επιχείρησης  λόγω της ανάγκης για επιβίωση, παρά την έλλειψη πρόσβασης σε κεφάλαια, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τη σχετική εκπαίδευση. Παράδειγμα αποτελεί η Γκάνα, όπου οι γυναίκες καταλαμβάνουν ένα εντυπωσιακό ποσοστό στο σύνολο των επιχειρηματιών της χώρας. Σημειώνεται ότι ο Δείκτης της Mastercard παρακολουθεί και καταγράφει την πρόοδο και την επιτυχία των γυναικών επιχειρηματιών σε 57 αγορές, καλύπτοντας πέντε γεωγραφικές περιοχές: Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή & Αφρική και Βόρεια Αμερική.