Οι Ηλίας Χαδιαράκος και Παναγιώτης Φλώρος επέστρεψαν πρόσφατα στη Hay Group με έμφαση σε έργα διοικητικής αναδιοργάνωσης και σχεδιασμό & υλοποίηση στρατηγικής.

Πριν τη Hay Group, ο Η. Χαδιαράκος εργάστηκε στη SETE Technical Services, εταιρεία του Ομίλου Λάτση και στις Μινωικές Γραμμές. Ο Π. Φλώρος πριν από την Hay Group εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, στην Ernst & Young και στην Arthur Andersen.

Ο Λευτέρης Σαμαράς θα προστεθεί στο υψηλόβαθμο στελεχικό δυναμικό της Hay Group από τις αρχές Μαρτίου, όπου θα ηγείται θεμάτων όπως Ανάπτυξη Ηγεσίας & Executive Coaching. Είναι Licensed NLP Practitioner, Certified Coach WABC και Ιδρυτής & Πρόεδρος του Ελληνικού παραρτήματος του International Coach Federation.

Η Τζοάννα Μουτάφη, PhD Chartered Psychologist, μετακινήθηκε πρόσφατα από την Towers Perrin Αγγλίας, στη Hay Group με στόχο την ενδυνάμωση υπηρεσιών όπως έρευνες εργαζομένων, αξιολόγηση στελεχών και εργασιακό κλίμα. Η Τ. Μουτάφη έχει δεκαετή προϋπηρεσία σε συμβουλευτικές εταιρείες και Πανεπιστήμια στην Αγγλία.

O Peter Edridge προστέθηκε στο στελεχικό δυναμικό της Hay Group από τις αρχές Νοεμβρίου 2008. Μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Country Human Resources Head στην τράπεζα ABN AMRO. Στη Hay Group παράλληλα με το συμβουλευτικό του ρόλο έχει αναλάβει και τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού.