Η Ιωάννα Παπακωνσταντίνου συνεργάζεται με τη My Spectrum, έχοντας αναλάβει την ανάπτυξη στρατηγικής σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας Γ. Κωνσταντινίδης ΑΒΕΕ.

Η Ιωάννα Παπακωνσταντίνου έχει πολυετή εμπειρία σε όλους τους τομείς της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως HR Director σε μεγάλες Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε διάφορους χώρους όπως στα καταναλωτικά αγαθά, στη φαρμακευτική αγορά, στο λιανεμπόριο,  στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, και σε εταιρείες όπως PepsiCo-ΗΒΗ, Bristol Myers Squibb, Όμιλος Εταιρειών Γερμανός, Excel Maritime κ.ά.