Στο πλαίσιο της διαρκούς επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό της, η Ideal Standard, έδωσε την ευκαιρία σε εργαζομένους της να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πιστοποίησης Στελεχών στις Πωλήσεις», το οποίο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Μάρκετινγκ (the Athens Laboratory of Research in Marketing - A.L.A.R.M.) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

«Στην Ideal Standard, στοχεύουμε στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού καθώς αποτελεί την βασική προϋπόθεση για μια επιτυχή δραστηριοποίηση και ανάπτυξή της εταιρείας μας» αναφέρει η Καίτη Μπουγέση, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Ideal Standard, και συμπληρώνει: «Είναι απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση και επαφή με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, γι’ αυτό επενδύουμε σε ειδικά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού μας.»

Τον κύκλο σπουδών, διάρκειας ενός έτους, ολοκλήρωσαν με επιτυχία οι Επιθεωρητές Πωλήσεων της εταιρείας. Στην ειδική τελετή αποφοίτησης, έγινε η απονομή των πιστοποιητικών από τον αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, αναπληρωτή καθηγητή Ιωάννη Χαλικιά και τους επιστημονικούς υπευθύνους του προγράμματος, καθηγητές Γεώργιο Αυλωνίτη και Γεώργιο Δουκίδη.