Η IKEA, σε μία προσπάθεια να ενισχύσει τους νέους που αναζητούν εργασία, συμμετείχε στις «Ημέρες Καριέρας 2018».

Έντεκα στελέχη της εταιρείας καλωσόρισαν τουλάχιστον 1.600 νέους ανθρώπους, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που ενέπνεε την οικειότητα ΙΚΕΑ στους επισκέπτες. Ο Όμιλος FOURLIS, επενδύει συνεχώς στους εργαζομένους του, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη τους, στο αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον, στις καινοτόμες υποδομές καθώς και στις λειτουργικές σχέσεις με τους προμηθευτές, επιτυγχάνοντας σταθερά υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας, αλλά και μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών.