Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά έχει αναμορφωθεί σημαντικά, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της PricewaterhouseCoopers (PwC), «Η Ημέρα μετά το Αύριο» (The Day after Tomorrow).

Η μελέτη αναλύει τα θέματα που ανακύπτουν και τα νέα μοντέλα, καθώς οι επιπτώσεις από τη χρηματοπιστωτική κρίση συνεχίζονται και οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών λειτουργούν μέσα σε ένα νέο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη μελέτη της PwC, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του νέου τοπίου είναι η ταχύτατη μετακίνηση της οικονομικής ισχύος προς την Ανατολή. Άλλα χαρακτηριστικά επίσης είναι, η απλούστερη, πιο διαφανής μορφή τραπεζικών συναλλαγών που βασίζονται σε ένα πιο κλασικό τραπεζικό μοντέλο, κυβερνήσεις που «συμμετέχουν στο σύστημα» και έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές συγκρούσεις συμφερόντων, αυστηρότερη διακυβέρνηση που βασίζεται σε εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, καθώς και η ανάγκη για βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που παρακινούν τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να μην περιορίζονται σε στρατηγικές απλής επιβίωσης, αλλά να επιδιώκουν περισσότερο μακροπρόθεσμες στρατηγικές.

Σχολιάζοντας τη νέα τάξη πραγμάτων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ο Κυριάκος Ριρής, Deputy Territory Senior Partner της PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα δήλωσε: «Πρόκειται για μία πρωτοφανή χρηματοπιστωτική αλλαγή και καθώς η χρηματοπιστωτική κρίση εξαπλώνεται, έχει γίνει σαφές ότι το μόνο που πρέπει να περιμένουμε είναι το αναπάντεχο.

Ως εκ τούτου, οι παραδοσιακοί τρόποι εργασίας είναι πολύ πιθανό να μην ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα, ενώ ενδέχεται να υπάρξει μία σαρωτική αλλαγή σε όλο τον κλάδο. Η εξάρτηση μεταξύ των αγορών, σε συνδυασμό με την τεράστια γκάμα ενδιαφερομένων, όπως οι κυβερνήσεις, οι ρυθμιστικές αρχές, οι διοικήσεις και οι μέτοχοι και όλοι αυτοί που έχουν συμφέρον να επιστρέψουν σε εποχές λιγότερο ευμετάβλητες, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισης της αβεβαιότητας.»