Ένα από τα βραβεία της έκτης διοργάνωσης των “Sodalitas Social Awards” απέσπασε Indesit Company.

Τα συγκεκριμένα βραβεία απονέμονται σε επιχειρήσεις, ενώσεις εργοδοτών και βιομηχανικές περιοχές, οι οποίες συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικές πρωτοβουλίες διαμέσου της ανάπτυξης, της ηθικής συμπεριφοράς και της καθημερινής εφαρμογής των αξιών τους.

Στην Indesit Company απονεμήθηκε το βραβείο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία “Προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού”. Συγκεκριμένα βραβεύτηκε για το πρόγραμμα: Διεθνής Συμφωνία-Πλαίσιο με τα συνδικάτα και η συμμετοχή σε αυτά, καθώς επίσης και η Συμφωνία Refrontolo, η οποία απέδειξε την ανάμειξη της εταιρείας, των συνδικάτων και των τοπικών αρχών.

Για την ακρίβεια, η Διεθνής Συμφωνία-Πλαίσιο είναι η πρώτη αυτού του είδους που εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Παράλληλα, είναι βασισμένη σε αξίες όπως αυτή της προστασίας του περιβάλλοντος, της τήρησης βασικών προτύπων εργασίας εγκεκριμένων από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) εξασφαλίζοντας τις αρμόζουσες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.