Η Indesit Company ανακηρύχθηκε ως η πιο ευαισθητοποιημένη εταιρεία σε θέματα ίσων ευκαιριών στο πλαίσια του προγράμματος: "Γνώση, κίνητρα, απασχόληση - γυναίκες και ευκαιρίες καριέρας στην πόλη του Lodz", ένα πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο με στόχο να ενδυναμώσει τα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης στην περιοχή, να υποστηρίξει τις ίσες ευκαιρίες και να καταπολεμήσει τον κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό των γυναικών από την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μια εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου στο Academy of Management & Institute of New Technologies στο Lodz.

Η Indesit Company έλαβε ειδική μνεία για την δραστηριότητα και τον καινοτόμο ρόλο της στο πρόγραμμα, το οποίο βοήθησε 80 άνεργες γυναίκες να λάβουν μέρος σε σεμινάρια, εκπαιδευτικά μαθήματα, εργαστήρια, ομάδες εργασίας και συμβουλευτικές δραστηριότητες σε διαφόρους επαγγελματικούς τομείς – με τελικό στόχο την ανεύρεση εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, περισσότερες από 1.000 γυναίκες απέκτησαν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες.