Τη θέση της Human Resources Manager της φαρμακευτικής εταιρίας WYETH HELLAS S.A. ανέλαβε από την 1η Μαρτίου 2008 Ειρήνη Παγανοπούλου. Η Ε. Παγανοπούλου κατείχε τα τελευταία 4 χρόνια την θέση της HR Executive στην ίδια εταιρεία.