Η ISOMAT συνεργάζεται με την Epsilon HR για την εγκατάσταση πλατφόρμας με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση των εργαζομένων.

Για τις ανάγκες της, η εταιρεία επέλεξε την πλατφόρμα PYLON HRM και συγκεκριμένα τη λύση του ESS (Employee Self Service) της Epsilon HR για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι σημαντικότερες εργασίες που υλοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο project περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης εκκαθαριστικών αποδείξεων πληρωμής με κατ’ ιδίαν παράδοση στον εργαζόμενο ηλεκτρονικά, μέσω του ESS.