Καθήκοντα Communications Manager Southeastern Europe (S.E.E.) στην Ελαΐς-Unilever Hellas ανέλαβε από τις 22 Φεβρουαρίου η Κλειώ Κούβελα.

Η Κ. Κούβελα φέρνει μαζί της πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικής επικοινωνίας, από τη θητεία της σε πολυεθνικές εταιρείες, όπως η Wind Hellas (ex Tellas), η φαρμακευτική Roche και η Enel Green Power στον τομέα της ενέργειας. Με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επικοινωνία -Master of Arts in Communication & Cultural Studies- η νέα υπεύθυνη επικοινωνίας της Unilever Hellas θα έχει υπό την εποπτεία της τα αντίστοιχα τμήματα 5 χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με στόχο, μεταξύ άλλων, να προωθήσει τα θέματα κοινωνικής ευθύνης, τομέα στον οποίο η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση.