Ένα μεγάλο ποσοστό (45%) των εργαζόμενων που επιστρέφουν μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας, λόγω προβλημάτων υγείας, αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατάθλιψης, σύμφωνα με το βρετανικό Ίδρυμα Πνευματικής Υγείας (Mental Health Foundation).

Τα ευρήματα της μελέτης του συγκεκριμένου ιδρύματος δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Occupational Health at Work. Μάλιστα, αν και οι μάνατζερ γραμμής εμφανίζονται υποστηρικτικοί στην αρχή απέναντι στους εργαζόμενους που επιστρέφουν, δε γνωρίζουν τον αντίκτυπο των σοβαρών ασθενειών στην ψυχική υγεία του εργατικού δυναμικού.

Τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι οι ειδικοί στα θέματα εργασιακής υγείας αλλά και τα στελέχη HR είναι ελλιπώς ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι, πάνω στην αντιμετώπιση των ψυχικών δυσλειτουργιών. Ταυτόχρονα, προγράμματα stress management παρέχονται μόνο στο ένα τέταρτο όσων υποφέρουν από κατάθλιψη. Τα συντομότερα ωράρια, η ανάθεση λιγότερων αρμοδιοτήτων και ο μικρότερος εργασιακός φόρτος μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης στο χώρο εργασίας σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης.

Πηγή: HR Magazine