Με επιτυχία και πάνω από 150 φιλοξενούμενους πραγματοποιήθηκε το Annual Sustainability Summit, που διοργανώθηκε για τέταρτη χρονιά από το ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE).

Τίτλος του συνεδρίου ήταν «Innovation for Sustainability – Business leaders discussing how to embed innovative practices into the corporate sustainability strategy». Ο Πρόεδρος του Kέντρου Αειφορίας, Νίκος Αυλώνας, παρουσίασε τα αποτελέσματα της νέας Ευρωπαϊκής έρευνας του CSE για την Εταιρική Υπευθυνότητα, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα, παρόλο που δεν παρουσιάζει υστέρηση στην έκδοση Εκθέσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στην εφαρμογή στρατηγικών στόχων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών.

Στη συνέχεια, οι ομιλητές, στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στρατηγικά στον τομέα της ΕΚΕ, τόνισαν τον ρόλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη συνολική ανάπτυξη της εταιρείας και το γεγονός ότι πλέον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής και κουλτούρας. Παράλληλα, οι ομιλητές υπογράμμισαν τη σημασία της ένταξης καινοτόμων πρακτικών στη στρατηγική για την Εταιρική Υπευθυνότητα, ως σημείο αλλαγής, εξέλιξης αλλά και διαφοροποίησης. Στη φετινή εκδήλωση ολοκληρώθηκε και η Πρωτοβουλία Sustainable Development Goals Champions με την παρουσίαση και βράβευση όσων προγραμμάτων ΕΥ διακρίθηκαν. Στη συνέχεια δόθηκαν διακρίσεις σε φοιτητές του MBA International για τις επιδόσεις τους στο πλαίσιο του μαθήματος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.