Παρά τα προφανή θετικά αποτελέσματα που έχει το management innovation, οι Βρετανοί μάνατζερ δε δείχνουν να το ενστερνίζονται, αποκαλύπτει νέα έρευνα του CIPD.

Στη μελέτη, η οποία υλοποιήθηκε από το MLab του London Business School, συμμετείχαν περισσότεροι από 500 ανώτεροι μάνατζερ και εξετάστηκαν συγκεκριμένες αλλαγές σε απάντηση δύο νέων τάσεων στους χώρους εργασίας: την είσοδο της Γενιάς Υ στην εργασιακή αρένα και την εμφάνιση των τεχνολογιών Web 2.0.

Λιγότεροι από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων υποστήριξαν ότι οι οργανισμοί τους έχουν δώσει ιδιαίτερο βάρος στην καινοτομία του μάνατζμεντ. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με το 65%, που δήλωσαν ότι οι οργανισμοί τους επενδύουν στη καινοτομία προϊόντων ή υπηρεσιών. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ 8 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η καινοτομία στο μάνατζμεντ είναι παράγοντας μακροχρόνιας επιτυχίας. Οι μάνατζερ φαίνεται να μη διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή της καινοτομίας στη διοίκηση.

Σχεδόν οι μισοί (46%) από τους ερωτηθέντες ισχυρίζονται ότι τα χαρακτηριστικά της Γενιάς Υ, είναι διαφορετικά από των ατόμων που γεννήθηκαν πριν το 1980. Η μελέτη δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που ανήκουν στη γενιά Υ, αναμένουν οι εργοδότες τους να καλύπτουν τις οικογενειακές τους ανάγκες και την ανάγκη για προσωπική ζωή. Επιπλέον, απαιτούν από τους μάνατζερ τους να δεσμευτούν για την ανάπτυξή τους.

Ταυτόχρονα, οι ερωτώμενοι βλέπουν τις τεχνολογίες Web 2.0 σαν μια σημαντική αλλαγή. Ενώ κάποιοι οργανισμοί πειραματίζονται γύρω από την εφαρμογή τους, οι περισσότεροι τηρούν στάση αναμονής μέχρι να τις χρησιμοποιήσουν στην πράξη.

Πηγή: www.cipd.co.uk/