Καθήκοντα HR Director στην Οpen24 ανέλαβε από τις 15 Ιουνίου η Κωστούλα Κάλλας.

Η Κ. Κάλλας ανήκει στον Όμιλο της Eurobank από το 1997 και στην Open24 (θυγατρική του Ομίλου) από το 2000. Κάλυψε με επιτυχία διάφορες θέσεις και ιδιαίτερα στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Προηγουμένως, διατελούσε καθήκοντα HR Manager στο Telemarketing της Open24.