Η KPMG λανσάρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα SALEScope, σε συνεργασία με την ClozeLoop Inc και υπάγεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα του KPMG Institute για την ανάπτυξη στελεχών. Μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία αυτή παρέχει άμεση και πρακτική εφαρμογή με μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα προσφέρει εξατομικευμένα σχέδια δράσης που στοχεύουν στην άρση των εμποδίων, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης κάθε επιχείρησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μεθοδολογία SALEScope βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας, γνωστός ως “Market Mastery”, εστιάζει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ομάδων του οργανισμού, όπως τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, οικονομικά και εμπορικά τμήματα. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη ενημερώνονται για τους ρόλους τους, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους και την αγορά στην οποία απευθύνονται, ενώ εξετάζουν τρόπους να μεταφέρουν τις αξίες τους σε μια συζήτηση και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό.

Ο δεύτερος πυλώνας, το “Triangle Selling”, είναι μια μέθοδος πωλήσεων που ενισχύει τη διαδικασία πωλήσεων μιας επιχείρησης μέσω οκτώ βασικών κανόνων. Τέλος, ο τρίτος πυλώνας επικεντρώνεται στο “Coach Mastery”, μια στρατηγική που οδηγεί την ατομική απόδοση σε ομαδικό περιβάλλον, με την ενίσχυση των ικανοτήτων των πωλητών μέσω ενός πλαισίου υποστήριξης.