Στις 8 Μαΐου 2023 ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία στελέχωσης στις Ελεγκτικές υπηρεσίες της KPMG, με νέους αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σχολών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, «μία καινοτόμα virtual διαδικασία επιλογής και στελέχωσης προσωπικού», όπως την χαρακτηρίζει η εταιρεία σε σχετική της ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε αποκλειστικά για απόφοιτους Ανωτάτων Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) λογιστικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης (ή άλλου συναφούς αντικειμένου) και απευθύνεται σε άτομα που χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα, ομαδικότητα, δυναμισμό και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.

Η εργασιακή εμπειρία δεν είναι προαπαιτούμενο (0 έως 3 χρόνια), είναι όμως απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, μέσω της αποστολής βιογραφικού σημειώματος στο www.justjobs.gr θα ολοκληρωθούν στις αρχές Ιουνίου 2023. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επιλεγέντες υποψήφιοι, εντάσσονται επίσημα στον Ελεγκτικό τομέα της KPMG, ακολουθώντας ένα δομημένο πρόγραμμα Onboarding, ενώ παράλληλα ενσωματώνονται σε ομάδες εργασίας λαμβάνοντας συνεχή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας στην KPMG.

«Οι ικανότητες, οι γνώσεις και οι δεξιότητες των ανθρώπων μας, είναι ο κεντρικός παράγοντας επιτυχίας της KPMG. Για το λόγο αυτό είμαστε αφοσιωμένοι στη δημιουργία μιας κουλτούρας συνεχούς εκπαίδευσης, η οποία θα βοηθήσει τα νέα μας στελέχη να αναπτύξουν εμπιστοσύνη στις γνώσεις τους, προκειμένου να χτίσουν την καριέρα τους κοντά μας» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.