Η KPMG, λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των εργασιών της, επιθυμεί να προσλάβει νέους επαγγελματίες για να τους εντάξει στο συμβουλευτικό τμήμα της, υλοποιώντας το Advisory Graduate Recruitment Program 2019.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέλκυση και ένταξη νέων ταλαντούχων αποφοίτων στην ομάδα των συμβούλων της KPMG στους τομείς του Management Consulting, Risk Consulting και Deal Advisory. Η καινοτομία του εν λόγω προγράμματός συνίσταται στη χρήση σύγχρονων εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και στη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού ως μέρος ενός ολοήμερου κέντρου αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για αποφοίτους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), οι οποίοι προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Παράλληλα με την αξιολόγηση δεξιοτήτων, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες του συμβουλευτικού τομέα, έτσι ώστε να επιλέξουν το αντικείμενο το οποίο ταιριάζει απόλυτα με τις δεξιότητες, την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους. Η προθεσμία των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου.