Από 1η Νοεμβρίου ανέλαβε η Λία Βασιλάκη καθήκοντα Chief Human Resources Officer στην Intracom Holdings, με αρμοδιότητες τη χάραξη στρατηγικής και υλοποίησης βέλτιστων πρακτικών και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών του Ομίλου.