Η Λίλιαν Τσέρτου αναλαμβάνει τα ηνία της Right Management, κάτω από την ομπρέλα της Talent Solutions του ομίλου ManpowerGroup στην Ελλάδα. Η Λ. Τσέρτου διαθέτει πολυετή εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μεγάλων εταιρειών και οργανισμών στη χώρα μας, με ειδίκευση στην επιχειρηματική εκπαίδευση.

Η Right Management σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις ανθρώπινου δυναμικού που ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική ταλέντου με την επιχειρηματική στρατηγική, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις όπως Προγράμματα Μετάβασης Καριέρας (Outplacement), Προγράμματα  Εκπαίδευσης, Εxecutive Coaching, Εργαλεία & Οργάνωση Κέντρων Αξιολόγησης. Ο Managing Director της ManpowerGroup Ελλάδας, Χαράλαμπος Καζαντζίδης, δήλωσε σχετικά: «Οι άνθρωποι για έναν οργανισμό αποτελούν την σημαντικότερη πηγή καινοτομίας και δημιουργικότητας και κατά επέκταση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Η Λίλιαν Τσέρτου, στέλεχος με μακρά πορεία, θα μεγιστοποιήσει τις δράσεις και θα πραγματώσει το όραμα της Right Management για την περαιτέρω εκπαίδευση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ανθρώπων στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της απασχόλησης. Με αυτό τον τρόπο, θα βοηθήσουμε τους οργανισμούς να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές ταλέντων, προγράμματα upskilling & reskilling που προσδίδουν ταχύτητα και δυνατότητα προσαρμογής -χαρακτηριστικά της «ευκινησίας» (agility), βελτιώνοντας την απόδοσή τους».