Την Πέμπτη 22 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της 20ης ετήσιας Τελετής Βράβευσης L’Oreal - UNESCΟ για τις Γυναίκες στην Επιστήμη, το Εταιρικό Ίδρυμα L’Oreal και η UNESCO παρουσίασαν το νέο πρόγραμμα «Άνδρες Πρεσβευτές Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη».

Ο στόχος του είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων στον τομέα της Επιστήμης, για μια πιο αποτελεσματική πρόοδο. Συνολικά 25 επιφανείς άνδρες επιστήμονες έχουν ήδη δεσμευτεί να στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή, υπογράφοντας Διακήρυξη με σαφείς και μετρήσιμες Δεσμεύσεις με στόχους: την προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην χρηματοδοτούμενη έρευνα, την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσληψης και την προσπάθεια για την επίτευξη μεγαλύτερης ισορροπίας στις δημοσιεύσεις και τα πνευματικά δικαιώματα.