«Αυτό που με συναρπάζει για περισσότερο από μια δεκαετία καθώς επισκέπτομαι, κάνω έρευνα και συμβουλεύω εταιρείες, είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι σε κάποια μέρη υπάρχει πολλή ενέργεια, οι άνθρωποι είναι καινοτόμοι και διαρκώς συμβαίνουν καινούργια, ενδιαφέροντα γεγονότα. Εγώ τα αποκαλώ «Hot Spots».

Αν θα έπρεπε να ορίσουμε το Hot Spots θα λέγαμε ότι είναι τόποι όπου η συνεργασία ευδοκιμεί και δημιουργεί την ενέργεια, την παραγωγικότητα και τον ενθουσιασμό. Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι αυτοί οι ιδιαίτεροι «τόποι» έχουν τρία κρίσιμα συστατικά.

Μορφοποιούνται σε μέρη όπου υπάρχει μια διάθεση συνεργασίας, οι άνθρωποι θέλουν να συνεργαστούν και δεν είναι ανταγωνιστικοί. Η καινοτομία σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει όχι μόνο από τη συναναστροφή με ανθρώπους με τους οποίους έτσι και αλλιώς συνεργάζονταν, αλλά και με άτομα από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, κλάδους ή ακόμα και άλλες εταιρείες. Η διάθεση για συνεργασία και η υπέρβαση των ορίων είναι αυτά που τελικά δημιουργούν ενέργεια. Δεν είναι όμως μόνο αυτά.

Ανακαλύψαμε, επίσης, ότι τα «Hot Spots» μπορεί να ξεκινούν από έναν σκοπό ή μια ερώτηση και μπορεί να είναι εργασιακά περιβάλλοντα, τμήματα, εταιρείες, εργοστάσια, συνέδρια ή οπουδήποτε εντοπίζεται δημιουργική συναναστροφή ανθρώπων.

Πιστεύω ότι, καθώς τις επόμενες δεκαετίες οι εταιρείες θα μεταμορφώνονται, θα υπάρχει σαφή ανάγκη των «Hot Spots» για να προσδώσουν αξία σε αυτήν τη μεταμόρφωση. Προκύπτουν τα ερωτήματα πώς μπορεί κάποιος να τα δημιουργήσει και τι μπορούν να κάνουν οι οργανισμοί για να τα βοηθήσουν να αναδυθούν». Η απάντηση σε αυτά αλλά και άλλα ενδιαφέροντα στο «Lynda Gratton Masterclass. Develop High Performing Teams for Organizational Success», στις 17 Μαρτίου, στο Αμφιθέτρο της OTEAcademy.