Πόσες φορές έχουμε εστιάσει στο να κερδίσουμε μια μάχη και όχι στο να διαμορφώσουμε συνολικάτη στρατηγική μας για να κυριαρχήσουμε σε έναν πόλεμο;

Μία μάχη μπορεί να φέρει την ένδειξη του κατεπείγοντος και να μας παρασύρει στο να επιβληθούμε προσωρινά στο αντίπαλο στρατόπεδο, όμως κάτι τέτοιο δεν μας χρίζει και απόλυτους κυρίαρχους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αντιθέτως, μπορεί η επικέντρωσή μας σε μία άμεση μάχη να μας στερήσει πολύτιμες δυνάμεις και πόρους κρίσιμης σημασίας για την τελική έκβαση και επικράτηση.

Οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν και συμμετέχουν ενεργά στον επονομαζόμενο πόλεμο των ταλέντων. Έναν πόλεμο που όπως αποκαλύπτουν όλες οι πρόσφατες έρευνες τείνει να κλιμακώνεται. Πόσο «σοφό» λοιπόν, είναι οι οργανισμοί να λειτουργούν πυροσβεστικά στις ανάγκες προσέλκυσης και ενσωμάτωσης όχι μόνο των ταλέντων αλλά και κάθε υποψήφιου στο εργασιακό τους περιβάλλον, αντί να διαθέτουν ολοκληρωμένη στρατηγική; Μία στρατηγική που θα εξυπηρετεί όχι απλά τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες. Που θα λαμβάνει υπόψη τις πλέον σύγχρονες τάσεις στον τομέα αυτό καθώς και τα διαθέσιμα εργαλεία από την παγκόσμια «σκηνή».

Την Τρίτη 7 Μαρτίου, το HR Professional διοργανώνει το “Recruitment Conference: Trends & Strategies” με στόχο να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις σε μια σειρά από φλέγοντα θέματα όπως το social recruiting, το candidate experience, το ρόλο των employee referrals και της φήμης του εργοδότη κ.ά. Διεθνείς και έλληνες experts και practitioners θα αναφερθούν σε όλα όσα θα διαμορφώσουν την «επόμενη ημέρα» του recruiting προσφέροντας χρήσιμα insights και πρακτικά εργαλεία για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης recruiting στρατηγικής.

Να είστε όλοι εκεί!