Η ManpowerGroup επέλεξε το Premium HRM (Human Resources Management System) της Data Communication για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, με στόχο τη στρατηγικότερη αξιοποίησή τους, τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και την αναβάθμιση των διαδικασιών έκδοσης μισθοδοσίας συνολικότερα.

Με την υλοποίηση του έργου Premium HRM από την Data Communication διασφαλίστηκε πλήρης παρακολούθηση των εξειδικευμένων απαιτήσεων διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ManpowerGroup, 100% αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών της μισθοδοσίας, ισχυρά εργαλεία reporting, καθώς και εγγύηση συνεχούς ενημέρωσης για το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο.