Στο δυναμικό της Παπαστράτος εντάχθηκε η Μαρία Δημοπούλου, αναλαμβάνοντας τη θέση της Διευθύντριας Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Προέρχεται από τον όμιλο Ogilvy όπου ήταν τα τελευταία 9 χρόνια, έχοντας διαχειριστεί επιτυχημένα ένα ευρύ portfolio υπηρεσιών επικοινωνίας για εταιρείες όπως η Microsoft, η Coca- Cola, ο όμιλος ΟΤΕ και άλλες. Η θέση της θα ενισχύσει την ομάδα Επικοινωνίας που έχει δημιουργήσει η Παπαστράτος, υπό τη Γενική Διεύθυνση του Σταύρου Δρακουλαράκου, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μετασχηματισμού της.