Η Mattel, η μεγαλύτερη εταιρεία παιχνιδιών στον κόσμο, βρίσκεται στον κατάλογο με τις 100 Κοινωνικά Υπεύθυνες Εταιρείες, ως αναγνώριση για τις δράσεις της στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που επιδεικνύει.

Πιο συγκεκριμένα, κατέλαβε την έβδομη θέση στον κατάλογο των 100 Best Corporate Citizens, τον οποίο καταρτίζει το περιοδικό Corporate Responsibility Officer. Η έρευνα του CRO είναι η μόνη που βασίζεται αποκλειστικά σε δημοσιευμένες πληροφορίες των Russel 1000 εταιρειών και στη συνέχεια τις κατατάσσει ανάλογα με τις δράσεις τους στους τομείς Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Φιλανθρωπίας, Σχέσεων των Υπαλλήλων, Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης.