Από την οικονομική έρευνα της Παγκόσμιας Ένωσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ACCA, προέκυψε ότι τα χειρότερα έπονται για την Ελλάδα, όπου η πίστη στις οικονομικές προοπτικές των επιχειρήσεων είχε υποστεί μία πολύ ελαφρά προσαρμογή μεταξύ 2008 και 2009, σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Εντούτοις, από το τελευταίο τρίμηνο του 2009 και μετά αυτή η κατάσταση έχει αναστραφεί με την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις να επιδεινώνεται περαιτέρω στο δεύτερο τρίμηνο του 2010. Το ACCA τονίζει ότι η επιδείνωση αυτή θα συνεχιστεί έως ότου οι επιχειρήσεις εμπεδώσουν στο σύνολό τους τις συνέπειες των μέτρων λιτότητας που συμφώνησαν η Ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ.

Οι Έλληνες ορκωτοί λογιστές που συμμετείχαν στην οικονομική έρευνα του ACCA ήταν πιο αισιόδοξοι για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας γύρω στα τέλη του 2009 – αρχές του 2010. Εκείνη την εποχή οι οικονομίες της Ευρώπης φαίνονταν να εξέρχονται από την ύφεση σε όρους ΑΕΠ και οι αρχικές δεσμεύσεις της Ευρώπης για ενίσχυση της Ελλάδας (οι οποίες τότε ήταν πιο γενικόλογες και έθεταν πολύ λιγότερο επαχθείς όρους) προσέφεραν σε κάποιους την ελπίδα ότι οι διεθνείς πιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να καθησυχαστούν χωρίς περαιτέρω θυσίες. Πριν από αυτό το σύντομο διάλειμμα αισιοδοξίας και μετά από αυτό, κανείς από τους ορκωτούς λογιστές που συμμετείχαν στην έρευνα δεν διατύπωσε την εκτίμηση ότι οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία βαίνουν προς βελτίωση – ούτε καν την μετριοπαθέστερη εκδοχή της, ότι «τα χειρότερα έχουν περάσει και οι προοπτικές είναι μάλλον θετικές».

Το ACCA τονίζει ότι το δείγμα της έρευνας στην Ελλάδα είναι πολύ μικρό για να εξαχθούν λεπτομερή συμπεράσματα σχετικά με το πώς βιώνουν την ύφεση οι επιχειρήσεις. Εντούτοις, όπως εξηγεί, διαφαίνεται στα στοιχεία της έρευνας μια βαθιά αδυναμία στις νέες παραγγελίες, με την πτώση της ζήτησης να ανακόπτεται μόλις στο τελευταίο τρίμηνο – ενδεχομένως και με τη βοήθεια του σημαντικά φθηνότερου Ευρώ.

Αυτό για το οποίο είναι βέβαιο το ACCA είναι ότι το ενδιαφέρον των μελών του στην Ελλάδα για την συγκεκριμένη έρευνα έχει αυξηθεί κατακόρυφα από τότε που η χώρα εισήλθε για τα καλά στην παρούσα φάση της οικονομικής κρίσης.