Τους χαμένους της οικονομικής κρίσης και τις ανισότητες που δημιούργησε εντόπισε η έρευνα της ΔιαΝΕΟσις, η οποία χαρτογραφεί τις μεταβολές που επήλθαν στα εισοδήματα και την απασχόληση των Ελλήνων την περίοδο 2009- 2014.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη μελέτη «Όψεις κοινωνικής κινητικότητας στην Ελλάδα της κρίσης», την περίοδο αυτή το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 42%, ενώ η μέση μείωση του μηνιαίου εισοδήματος την ίδια περίοδο ήταν 513 ευρώ. Παράλληλα, τα εισοδήματα των γυναικών μειώθηκαν οριακά λιγότερο σε σχέση με εκείνα των ανδρών, ωστόσο η διαφορά είναι πολύ μικρή (-41,6% έναντι -41,9%).

Σε ό,τι αφορά στην ηλικιακή κατανομή, οι μεγάλοι χαμένοι της κρίσης ήταν οι νέοι. Ενδεικτικά, το εισόδημα των νέων 18-29 ετών μειώθηκε κατά 44,8% και των νέων έως 17 ετών κατά 42,5. Στην ηλικιακή ομάδα 30-44 η εισοδηματική μεταβολή διαμορφώθηκε στο -42,3%, ενώ για τους πολίτες ηλικίας 45-64 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν -44,6%. Τις μικρότερες απώλειες υπέστησαν οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών (-33,5%.).

Τέλος, σε σχέση με την επαγγελματική κατηγορία, από την έρευνα προκύπτει ότι οι συνταξιούχοι έχασαν μικρότερο μέρος του εισοδήματός τους (-32%) από οποιαδήποτε άλλη ομάδα και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τον γενικό μέσο όρο (-42%). Πιο συγκεκριμένα, οι απώλειες για τους άνεργους ανήλθαν στο -43,8%, για τους αυτοαπασχολούμενους στο -40,3% και για τους μισθωτούς στο -38,6%.