Η Mexoxo, παγκόσμια πλατφόρμα καινοτομίας και πρωτοβουλίας με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, ανακοίνωσε ότι προχωράει στη δημιουργία του προγράμματος UNITY, το οποίο έχει ως στόχο την κοινωνικοοικονομική στήριξη των γυναικών -και όχι μόνο- από την Ουκρανία.

Μέσω της υλοποίησής του, σημειώνει την πρόθεση και διάθεσή της να εστιάσει στην εύκολη προσαρμογή των γυναικών στη καθημερινότητα κατά την μετακίνηση τους μεταξύ χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Τo πρόγραμμα UNITY σχεδιάστηκε ως προτεραιότητα, βάσει των καθημερινά εξελισσόμενων καταστάσεων στην Ουκρανία που επιδρούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο του UNIΤΥ, η δράση θα αφορά στην εύρεση εργασίας, στην παροχή mentorship, στην παροχή ενδυνάμωσης προσωπικής και επαγγελματικής, καθώς και στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων από επαγγελματίες.

«Η Mexoxo υποστηρίζει έμπρακτα τη δέσμευσή της ως προς την κοινωνική ανισότητα με σκοπό να επέλθει βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία στις γυναίκες από την Ουκρανία – οπουδήποτε κι αν μεταφερθούν – για ίσες ευκαιρίες, ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, καθώς και την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Επιθυμεί να είναι φορέας έμπνευσης, γνώσης, καθοδήγησης για τη διαμόρφωση ενός ευγενούς περιβάλλοντος και βιωσιμότητας» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Καταλήγοντας, η Mexoxo καλεί φορείς, εταιρείες και οργανισμούς να συμβάλλουν στο έργο της και να ενταχθούν στον κύκλο επίδρασης που διαμορφώνει.