Η Microsoft αναγνώρισε για άλλη μια χρονιά 53 έλληνες εκπαιδευτικούς για το έργο τους ως Microsoft Innovative Educator (MIE) Experts, μέσα από το πρόγραμμα Microsoft Innovative Educator, που στόχο έχει την ενίσχυση και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από καινοτόμες πρακτικές και με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας Microsoft.

Σε αυτό το πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, συνεργασίες καθώς και μια απευθείας επικοινωνία με τη Microsoft για την εκπαίδευση. Κάθε χρόνο, εκπαιδευτικοί από όλο τον κόσμο αναγνωρίζονται ως οι πιο καινοτόμοι της κάθε χώρας και εντάσσονται σε αυτή την παγκόσμια κοινότητα, που αποτελείται από συνολικά 5.500 εκπαιδευτικούς. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων των εκπαιδευτικών για το νέο κύκλο του MIE Experts θα ξεκινήσει στις 15 Απριλίου 2017 και θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουλίου 2017.