Περισσότερες από 120 μαθήτριες λυκείου συμμετείχαν στην εκδήλωση της Microsoft Ελλάς, σε μία από τις δεκαοχτώ εκδηλώσεις DigiGirlz που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με σκοπό να ενθαρρύνει τις γυναίκες να επιλέξουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρει ο τομέας της τεχνολογίας και να καταρρίψει τα στερεότυπα σχετικά με το ρόλο της γυναίκας στον κλάδο της Πληροφορικής και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη της αγοράς και του εργατικού δυναμικού για περισσότερες γυναίκες με ICT γνώσεις.

Στην ημερίδα αυτή οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τις ευκαιρίες και τα οφέλη απασχόλησης στον τομέα της τεχνολογίας καθώς και να δουν μερικές από τις πιο συναρπαστικές καινοτομίες. Οι θέσεις απασχόλησης στον τομέα της τεχνολογίας αναμένεται να αυξηθούν κατά 3% στην Ευρώπη, σύμφωνα με την έρευνα «The Grand Coalition for digital job creation: Closing the gap by 2020». Ωστόσο, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα στην κάλυψη των σημερινών θέσεων καθώς δηλώνουν δυσκολίες στην εύρεση ικανών εξειδικευμένων ταλέντων με γνώσεις  Πληροφορικής (ICT).

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat στην Ευρώπη περίπου το 40% των επιχειρήσεων που θέλησαν να καλύψουν θέσεις πληροφορικής δυσκολεύτηκαν, με το ποσοστό αυτό να αγγίζει στην Ελλάδα το 22,2%. Επίσης, το εργατικό δυναμικό με γνώσεις πληροφορικής στην Ελλάδα φτάνει μόνο το 2% με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη να αγγίζει το 3,8%. Παρά τις δυνατότητες που παρουσιάζει ο τομέας της τεχνολογίας, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν τη μειοψηφία. Στην πραγματικότητα, μόλις 29 στις1.000 πτυχιούχους γυναίκες διαθέτουν πτυχίο στον τομέα της Πληροφορικής, σε αντίθεση με τους άνδρες όπου η αντιστοιχία είναι 95 στους 1000.

Εκτιμάται επίσης πως αν οι γυναίκες διατηρούσαν αντίστοιχες θέσεις στη ψηφιακή τεχνολογία  με αυτές των ανδρών, το ευρωπαϊκό ΑΕΠ θα ενισχύονταν σε ετήσια βάση κατά περίπου €9 δις , υπογραμμίζοντας  έτσι την αξία τους στις τοπικές οικονομίες και στην ανταγωνιστικότητα των χωρών. Η εκδήλωση DigiGirlz στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού.