Η Microsoft επέλεξε την πλήρη έκδοση της λύσης SAP SuccessFactors HCM Suite, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής SAP SuccessFactors Employee Central, για τους 114.000 εργαζομένους της με σχέση πλήρους απασχόλησης.

Η επιλογή έγινε για τις δυνατότητές της λύσης σε διεθνές επίπεδο, την ευελιξία, την επεκτασιμότητα, καθώς και τη δυνατότητα ανοικτής πλατφόρμας. Μέσα από τη συνεργασία η Microsoft αναμένει να μειώσει κόστη, να επιτύχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αλλά και να προσφέρει στους εργαζομένους της βελτιωμένη εμπειρία που θα συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία της, η οποία εστιάζει στην προσέλκυση και ανάπτυξη ταλαντούχων στελεχών και στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους, αξιοποιώντας mobile και cloud περιβάλλοντα και επιτυγχάνοντας βελτιωμένα επιχειρησιακά αποτελέσματα.