Τη λύση Premium HRM - Human Resources Management System, της Data Communication επέλεξε η αλυσίδα καταστημάτων Mikel Καφέ Α.Ε. για την άριστη οργάνωση και λειτουργία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της.

Με την εγκατάσταση του Premium HRM, η εταιρεία εξασφάλισε απόλυτη ευκολία και ευελιξία στη διαχείριση θεμάτων σχετικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό της, με πλήρη συμβατότητα προς την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, με την παραμετροποίηση της εφαρμογής στις σύνθετες και εξειδικευμένες της ανάγκες, η γνωστή αλυσίδα καφέ εκμεταλλεύεται κάθε δυνατότητα ολοκληρωμένης παρακολούθησης όλων των στοιχείων που αφορούν στη μισθοδοσία των εργαζομένων της.