Σύμφωνα με τη νέα έκδοση του Future of Business Report (Μάιος, 2017), η οποία επικεντρώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εκπαίδευση, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι προσαρμοστικές και διαλλακτικές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα στρέφονται η μία στην άλλη για να μάθουν και να μοιραστούν ιδέες στο πλαίσιο της σημερινής μεταβαλλόμενης οικονομίας.

Μάλιστα, πολλές επιχειρήσεις μαθαίνουν να προσαρμόζονται στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον για να συνδεθούν με νέους πελάτες, να πουλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες online, να αναζητήσουν ανθρώπινο δυναμικό και να διεξάγουν επικοινωνιακές εκστρατείες σε κινητά τηλέφωνα. Ειδικότερα, το 35% των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι στρέφονται η μία από την άλλη, προκειμένου να συλλέξουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτυχθούν στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον.

Οι δεσμοί που δημιουργούν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους έχουν σημασία -όταν συνδέονται και μαθαίνουν η μια από την άλλη, παρουσιάζουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Το 32% των επιχειρήσεων που βλέπουν με αισιοδοξία την οικονομία μαθαίνουν από άλλες επιχειρήσεις, ενώ το 64% που δηλώνουν απαισιόδοξες για την οικονομία δεν στρέφονται η μία στην άλλη για να μάθουν και να αναπτυχθούν.

Επίσης, το 30% των ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιήσει προσλήψεις το τελευταίο εξάμηνο, δηλώνουν ότι αναπτύσσονται μαθαίνοντας η μία από την άλλη. Σημειώνεται ότι η Future of Business Survey αποτελεί μια συνεργασία ανάμεσα στο Facebook, τον Ο.Ο.Σ.Α. και την Παγκόσμια Τράπεζα με σκοπό την παροχή μηνιαίων στοιχείων για τις αντιλήψεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά.