Στο ανθρώπινο δυναμικό της Πάρκα Αναψυχής και Αθλητισμού εντάχθηκε η Μίλτα Καλδέλη, αναλαμβάνοντας τη θέση της HR Manager.

Η Μ. Καλδέλη. Κατείχε προηγουμένως τη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού στη DHL, όπου παρέμεινε για 5 χρόνια.