Η Επιτροπή Women in Business (WIB) του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου διοργάνωσε γεύμα με επίσημη προσκεκλημένη τη Mirella Visser, Πρόεδρο του European Professional Women’s Network (EuropeanPWN), την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009.

Παρουσία υψηλόβαθμων γυναικών στελεχών της οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα η M. Visser μίλησε με θέμα “Women on Boards, Moving Mountains”, το οποίο βασίζεται στο βιβλίο που εξέδωσε πριν ένα χρόνο. Η Μ. Visser αναφέρθηκε σε πρόσφατες έρευνες και στατιστικές που έχει συλλέξει το European PWN για τις γυναίκες/στελέχη που είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι βασισμένη σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας που υλοποιεί η επιτροπή Women in Business του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με σκοπό την προώθηση των αποτελεσμάτων/επιτευγμάτων των γυναικών στελεχών στα επιχειρηματικά δρώμενα της χώρας καθώς και την ενημέρωση, εκπαίδευση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη συνεχή ανάπτυξή τους.