Οι νέες πολιτικές στο χώρο της εργασίας και της ασφάλισης απασχόλησαν τη συνάντηση των στελεχών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με τους επικεφαλής δημόσιων οργανισμών, θεσμικών φορέων, συμβούλων επιχειρήσεων και ειδικών σε θέματα εργατικού δικαίου και ασφαλιστικών.

Στην εκδήλωση «10 λόγοι για να είμαστε μαζί» που πραγματοποίησε ο ΣΔΑΔΕ την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014, τα θέματα σχέσεων επιχειρήσεων και επιθεωρήσεων εργασίας, η ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών και σχέσεων με το δημόσιο καθώς και αυτά της εφαρμογής της φορολόγησης των παροχών, των αδειών και υπερωριών ήταν αυτά που συγκέντρωσαν πλήθος ερωτημάτων και τοποθετήσεων από την πλευρά των στελεχών που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Ανάμεσα στα αποτελέσματα της εκδήλωσης προέκυψε και η πρόθεση διοργάνωσης κοινών workshops ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ με τα μέλη του ΣΔΑΔΕ με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των παραπάνω οργανισμών και των επιχειρήσεων.