Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα ενεργοποιούνται οι διατάξεις του ν.4046/2012 με τις οποίες: περικόπτονται αναδρομικά από την 1η Αυγούστους 2012 οι αποδοχές των ειδικών μισθολογίων, αναστέλλεται η περαιτέρω μείωση αποδοχών στους υπαλλήλους του Δημοσίου, οι οποίοι λόγω του ενιαίου μισθολογίου χάνουν πάνω από 25% των αποδοχών τους.

Οι αποδοχές τους παγώνουν στο επίπεδο που διαμορφώθηκαν στις 31/10/2012, ενώ το πάγωμα ισχύει μέχρι 31/12/2016. Επιπρόσθετα, το ενιαίο μισθολόγιο επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ (εξαιρούνται οι εισηγμένες) και αυτόματα παύουν να ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όλες οι διατάξεις νόμων που ισχύουν για τους δημόσιους Οργανισμούς, ενώ μειώνεται κατά 50% η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, η οποία αποσυνδέεται πλέον από αυτή των δημάρχων και των περιφερειαρχών.

Επιπρόσθετα καταργούνται πλήρως από την 1/1/2013 οι αποζημιώσεις των μελών των δημοτικών συμβουλίων και κάθε είδους επιτροπών δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις σχετικές συνεδριάσεις. Τέλος, από το νέο έτος μειώνονται κατά 50% οι αποδοχές στις αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης και πάσης φύσεως αμοιβές των στελεχών των ΝΠΔΔ, των Δήμων και των περιφερειών και των ΝΠΙΔ.